Skip to content

Reference

POSUZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ (EIA)

Přehled mnou zpracovaných oznámení, dokumentací a posudků naleznete v informačním systému EIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/osoba_detail/osoba/8270

POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ A ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (SEA)

Přehled mnou hodnocených koncepcí a posuzovaných územních plánů naleznete v informačním systému SEA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/osoba_detail/osoba/8270?sea=1

VYBRANÉ PUBLIKACE, PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

  • Životní prostředí a člověk - scénář k výstavě. Depon. in: Národní zemědělské muzeum, Praha, 2001.
  • Bělohlávek, Jiří: Absence strategického posuzování vlivů těžby (nejen) štěrkopísků na životní prostředí. EIA/IPPC/SEA, ročník XIII, číslo 1. Ministerstvo životního prostředí ČR, 2008. (ke stažení: Absence strateg posuz těžby_in EIA-SEA-IPPC_2-2008)
  • Posouzení metod hodnocení udržitelného rozvoje v rámci územního plánování, doporučení pro výběr vhodné metody, zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011 (stažení: POSUDEK_metody vyhodnocení RURÚ_pro MMR_2011_final)
  • Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj – metodická doporučení. Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012. Součástí je Návrh pracovního postupu vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.
  • Přednáška o posuzování koncepcí rozvoje území v rámci akreditovaného kurzu průběžného vzdělávání na úseku územního plánování při ČVÚT, 2012
  • Prezentace pro Místní akční skupiny - co je SEA a její role ve strategickém plánování, 2012
  • Přednáška o posuzování koncepcí rozvoje území v rámci akreditovaného kurzu průběžného vzdělávání na úseku územního plánování při ČVÚT, 2011