Skip to content

Nabídka

Zákazníkům nabízím vše, co potřebují ke zdárnému překonání této fáze přípravy projektu nebo koncepce.

EIA - posuzování záměrů

Posuzování vlivů staveb a činností je posouzení konkrétního investičního záměru ve fázi před vydáním územního rozhodnutí.

Řídí se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Investor (oznamovatel podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) musí na příslušný úřad - buď krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí - předložit OZNÁMENÍ ZÁMĚRU, popř., vyplývá-li to ze zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona, DOKUMENTACI.

Nabízím zpracování:

  • OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU s náležitostmi podle přílohy č. 3a zákona (např. na fotovoltaické systémy)
  • OZNÁMENÍ ZÁMĚRU s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona
  • OZNÁMENÍ ZÁMĚRU s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona
  • DOKUMENTACE vlivů na životní prostředí s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona
  • Pro krajské úřady nebo MŽP nabízím zpracování:
  • POSUDKU dokumentace s náležitostmi podle přílohy č. 5 zákona

SEA - posuzování koncepcí

Posuzování koncepcí se řídí zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vyhodnocení vlivů územního plánu se řídí stavebním zákonem.

Nabízím zpracování:

  • VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU na životní prostředí s náležitostmi podle přílohy stavebního zákona
  • POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE na životní prostředí s náležitostmi podle přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • OZNÁMENÍ KONCEPCE s náležitostmi podle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Co můžete od spolupráce se mnou očekávat?

Pokud si mne najmete, máte jistotu, že spolupracujete se člověkem oboru znalým, uplatňujícím principiální vyjednávání při komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. To je zásadní pro jednání se stranami se zcela rozdílnými představami o výsledku.

Posuzování není samozřejmě "one-man show". Proto spolupracuji  s dalšími specialisty, které oslovuji pro dílčí projekty.

Vždy se snažím omezovat zbytečné náklady a hledat nejlepší řešení.

Svou práci stavím na transparentnosti.

Co nemůžete od spolupráce se mnou očekávat?

Nemůžete ode mne očekávat pomoc při realizaci projektů, které vyžadují manipulaci s informacemi a uvádění zavádějících informací. Pro posuzování vlivů a rozhodování je stěžejní vhodná komunikace, kterou nelze v dlouhodobé perspektivě jinak nahradit.