Jiří Bělohlávek

Profesně se věnuji posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí – EIA, SEA

Krátce o mně

 • Mám dlouholeté zkušenosti v oboru posuzování vlivů na životní prostředí
 • Vystudoval jsem obor ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • V roce 2003 jsem se stal držitelem autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí
 • Od roku 2010 pracuji jako nezávislý konzultant (OSVČ)

Jak pracuji?

Transparentně

 • Moje práce je vždy ověřitelná, bez skrytých preferencí

Integrovaně

 • Moje práce je propojena s ostatními aspekty přípravy a tvorby projektu nebo koncepce

Systematicky

 • Můj přístup je založený na systematičnosti a opakovatelnosti

Spolehlivě

 • Odevzdávám včas a dle dohody, držím slovo

Za přijatelné ceny

 • Pracuji za přijatelné ceny, které zohledňují kvalitu odvedené práce a odbornost

Iniciativně

 • Aktivně navrhuji řešení případných problémů s přípravou projektu

Služby

EIA – posuzování projektů

 • Oznámení záměru
 • Dokumentace vlivů na životní prostředí
 • Posudek dokumentace

SEA – posuzování koncepcí

 • Posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí

Odpady – provozní řády

 • Zařízení pro zasypávání (terénní úpravy)
 • Zařízení pro recyklaci stavebních odpadů

Odnětí zemědělské půdy

 • Žádosti o odnětí
 • Vyhodnocení důsledků
 • Výpočet ceny za odnětí

Rekultivace

 • Plány rekultivace pro těžební organizace

Konzultační služby

 • Konzultace v rámci přípravy záměrů nebo řešení vzniklých situací

Kontakty

Telefon

+420 722 221 108

Email

belohlavek@tisea.cz

Datová schránka

27v9yjv

Adresa

Bylany 66, 2084 01 Miskovice

75 98 02 15

DPH

Plátce DPH