Skip to content

Posuzuji vlivy na životní prostředí – EIA, SEA

Jak pracuji?

Transparentně

Moje práce je vždy ověřitelná, bez skrytých preferencí.

Integrovaně

Moje práce je propojena s ostatními aspekty přípravy a tvorby projektu nebo koncepce.

Systematicky

Můj metodický přístup je založený na opakovatelnosti a naučitelnosti prostřednictvím postupu "krok za krokem". Tím se výrazně snižuje riziko chyby a zpochybnitelnosti mých výstupů.

V jakých termínech?

Odevzdávám včas a dle dohody. Držím slovo.

Jaké jsou ceny?

Pracuji za přijatelné a konkurence schopné ceny.